Euroexam B1
Alapfok

Vizsganap

Jelentkezési és
befizetési határidő

Eredmény-
hirdetés

Bizonyítvány várható
átvétele

online

2020. július 18.

2020. július 3.

2020. augusztus 10.

2020. szeptember 21.

hagyományos

hagyományos

2020. december 5.

2020. november 13.

2021. január 4.

2021. február 8.

         

Euroexam B2
Középfok

Vizsganap

Jelentkezési és
befizetési határidő

Eredmény-
hirdetés

Bizonyítvány várható
átvétele

online

2020. május 14. (de.)
2020. május 16. (de.)

2020. április 29.

2020. május 28.

új felvételi rendhez 
igazodva

online

2020. május 23. (de.)

2020. május 7.

2020. június 3.

új felvételi rendhez 
igazodva

online

2020. május 27. (de.)

2020. május 14.

2020. június 5

új felvételi rendhez 
igazodva
online

2020. június 6. (de.)

2020. május 25.

2020. június 16.

új felvételi rendhez 
igazodva
hagyományos 
online

2020. június 13. (de.)

2020. június 1.

2020. június 22.

új felvételi rendhez 
igazodva
hagyományos 

online

2020. június 15. (de.)

2020. június 5.

2020. június 26.

új felvételi rendhez 
igazodva
online

2020. július 18. (de.)

2020. július 3.

2020. augusztus 10.

az online vizsga betelt

hagyományos

2020. július 18. (de.)

2020. július 3. 2020. augusztus 10. 2020. szeptember 21.

hagyományos

2020. szeptember 12.

2020. augusztus 24.

2020. október 12.

2020. november 16.

hagyományos

2020. október 17.

2020. szeptember 25.

2020. november 16.

2020. december 21.

hagyományos

2020. december 5.

2020. november 13.

2021. január 4.

2021. február 8.

         

Euroexam C1
Felsőfok

Vizsganap

Jelentkezési és
befizetési határidő

Eredmény-
hirdetés

Bizonyítvány várható
átvétele

online

2020. május 22. (du.)

2020. május 7.

2020. június 3.

új felvételi rendhez 
igazodva

online

2020. május 30. (de.)

2020. május 14.

2020. június 5

új felvételi rendhez 
igazodva
online

2020. június 6. (du.)

2020. május 25.

2020. június 16.

új felvételi rendhez 
igazodva
hagyományos 

online

2020. június 12. (de.)

2020. június 1.

2020. június 22.

új felvételi rendhez 
igazodva
online

2020. július 18. (de.)

2020. július 3.

2020. augusztus 10.

2020. szeptember 21.

hagyományos

hagyományos

2020. szeptember 12.

2020. augusztus 24.

2020. október 12.

2020. november 16.

hagyományos

2020. október 17.

2020. szeptember 25.

2020. november 16.

2020. december 21.

hagyományos

2020. december 5.

2020. november 13.

2021. január 4.

2021. február 8.

         

Euroexam
Academic C1

Vizsganap

Jelentkezési és
befizetési határidő

Eredmény-
hirdetés

Bizonyítvány várható
átvétele

hagyományos

2020. július 18. (de.)

2020. július 3.

2020. augusztus 10.

2020. szeptember 21.

hagyományos

2020. október 17.

2020. szeptember 25.

2020. november 16.

2020. december 21.

         

EuroPro B1
Középfok

Vizsganap

Jelentkezési és
befizetési határidő

Eredmény-
hirdetés

Bizonyítvány várható
átvétele

         

EuroPro B2
Középfok

Vizsganap

Jelentkezési és
befizetési határidő

Eredmény-
hirdetés

Bizonyítvány várható
átvétele

hagyományos

2020. szeptember 12.

2020. augusztus 24.

2020. október 12.

2020. november 16.

hagyományos

2020. december 5.

2020. november 13.

2021. január 4.

2021. február 8.

         

EuroPro C1
Felsőfok

Vizsganap

Jelentkezési és
befizetési határidő

Eredmény-
hirdetés

Bizonyítvány várható
átvétele

hagyományos

2020. szeptember 12.

2020. augusztus 24.

2020. október 12.

2020. november 16.

         

Az angol és a német vizsgák díja* azonos. Az angol Euroexam nyelvvizsga és az EuroPro üzleti-szaknyelvi vizsga egynyelvű és kétnyelvű változatban is letehető, a két változat díja megegyezik.

Szint

Komplex vizsga
(írás- és szóbeli együtt)

Külön írásbeli
vizsga díja

Külön szóbeli
vizsga díja

Euroexam B1 

29 500 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

Euroexam B2 

36 500 Ft

24 500 Ft

23 500 Ft

Euroexam C1 

38 500 Ft

26 500 Ft

25 500 Ft

       

Vizsgahalasztás és lemondás online vizsga esetén

 • Vizsgát halasztani nyomós személyes, vagy orvosi indokkal (hirtelen megbetegedés, haláleset a családban) lehet, legkésőbb a vizsganapot megelőző utolsó munkanapon, az adott vizsgahely ügyfélszolgálata szerinti munkaidőben.
 • Vizsgát halasztani egy alkalommal lehet, új jelentkezési lap kitöltésével.
 • A jelentkezési határidőn túli halasztás esetében a vizsgadíj 20%-át kezelési költség címén felszámítjuk.
 • Vizsgadíj visszatérítésére az alábbiak szerint van lehetőség: a jelentkezési határidőt megelőzően 100%, a vizsgát megelőző 10. napig 50% a visszatérítés mértéke. A vizsgát megelőző 10 napon belül, illetve a vizsgát követően visszatérítésre nincs lehetőség.
 • Vizsgadíj visszafizetésre kizárólag a befizetést igazoló pénztárgép bizonylat (blokk), vagy áfás számla ellenében van mód.
 • Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak, a vizsgadíj visszafizetésre nem tarthat igényt, vizsgáját nem halaszthatja.

2018. október 25. Euroexam próbavizsga a TIT Jurányi Lajos Egyesületnél.

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroProC1 üzleti-szaknyelvi vizsgafeladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 50 perc

1. feladat – Bekezdés címek
A vizsgázó kap egy 6 bekezdésből álló szöveget, és 8 bekezdéscímet (+1-1 példát mindkettőre). Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Hosszú szöveg
A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 (összesen 8) kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.

3. feladat – Feleletválasztás
A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdéssel.


Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Írásbeli interakció
Irányított ügyintéző email írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat érvelő szöveg írása kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk vagy online komment.

EuroPro üzleti-szaknyelvi C1

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk és jelentés (report).


Közvetítés 30 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat – Angolról/németről magyarra
Egy angol/német szöveg vagy ügyintéző email fordítása magyarra.

2. feladat – Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű ügyintéző email vagy szöveg fordítása angolra/németre.

3. feladat – Párbeszéd
A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információközvetítés sikerességét mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 40 perc

1. feladat – Rövid szövegek
A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet (összesen 8-at) hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.

2. feladat – Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell 3-3 információs elem megadásával.

3. feladat – Rádió program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet egy rádió műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

EuroPro üzleti-szaknyelvi C1

3. feladat - Értekezlet részlet 
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség - 20 perc

1. feladat – Beszélgetés
A bemelegítő beszélgetés során a vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat – Prezentáció, összefüggő beszéd és vita
A 10 perces felkészülés részeként minden vizsgázó kap 2 témát egy kártyán, amelyből egyet választ. A készülés fő célja jegyzetek készítése, melyeket a vizsgázó 2 perces összefüggő prezentációja során használhat is. Míg egyikük prezentál, a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén kérdésekkel vagy megjegyzésekkel egy azonnali 2 perces vitát kezdeményez. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

  
Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Euroexam C1

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a prezentáció feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével eredményt érhet el egy vizsgázó. Ehelyett, akkor lesz sikeres ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés keretében, előadói készségek, továbbá érvelési és vitakészségek.

EuroProC1

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A nyelvvizsga összefoglaló táblázata felsőfokon

Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (percben)

Pontszám

Közvetítés (választható)

3

kb. 45'

25

Olvasott szöveg értése

3

50'

25

Íráskészség

2

60'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 40'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

kb. 3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)

 

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroProB2 üzleti-szaknyelvi vizsgafeladatok eltérnek az Euroexam általános nyelvvizsga anyagától.

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 40 perc

1. feladat - Bekezdés címek
A vizsgázó egy 6 bekezdésből álló szöveghez párosít 8 bekezdéscímet (+ 1-1 megoldásmintát mindkettőből). Két címhez nincs bekezdés.

2. feladat - Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és 7 állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. MInden egyes állítást a megfelelő szöveghez kell hozzárendelni.

3. feladat - Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.


Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Ügyintéző levél
Irányított ügyintéző email írása 100-120 szó terjedelemben, a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat érvelő írásmű, kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk és online komment.

EuroPro

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk és jelentés (report).


Közvetítés - 20 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Magyarról angolra/németre 
Egy magyar nyelvű ügyintéző email fordítása angolra/németre.

2. feladat - Párbeszéd
A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információközvetítés sikerességét mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 35 perc

1. feladat - Rövid szövegek
A vizsgázó 6 rövid beszélgetésrészletet hall (egymás után mindegyiket kétszer), a feladatlapján pedig 8 témát talál. Ezeket kell egymáshoz rendelnie, miközben 2 témához nincs párosítható párbeszéd.

2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázó egy monológot hall kétszer. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.

3. feladat - Rádió program
A vizsgázónak lejátszanak részletet egy talk-show szerű rádió műsorból, amit egymás után kétszer hallgathat meg. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

EuroPro B2

3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázó egy szakmai értekezlet részletét hallja, kétszer egymás után. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség - 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján
A vizsgázó kap egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi előzetes felkészülés után egy történetet kell elmondania. Azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélnie. Ezután a másik vizsgázó meséli el az ő történetét.

EuroPro B2

2. feladat - Prezentáció
A vizsgázó egy feladatlapot kap néhány üzleti, szakmai adattal (pl. egy grafikonon, ábrán). Tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartania, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélnie.

3. feladat - Szituációk
A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

    
A beszédkészség vizsgarész témái:

Euroexam B2

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a történetmesélés és a prezentációs feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével bárki eredményt érhet el. Ehelyett, akkor lesz sikeres a leendő vizsgázó ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti és villantja meg a vizsgán: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés, beszélgetés keretében, történetmesélés, szóbeli ügyintézés ismeretlen vagy ismerős személyekkel, továbbá érvelési és vitakészségek.

EuroProB2 

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

Az EuroProB2-es középfokú üzleti nyelvizsgára való felkészüléshez a weblapunkról ingyenesen letölthető Web Coursebook-ot ajánljuk!


A vizsga összefoglaló táblázata középfokon 

Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (percben)

Pontszám

Olvasott szöveg értése

3

40'

25

Íráskészség

2

60'

25

Közvetítés (választható)

2

kb. 35'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 35'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

3-3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)

 

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a történetmesélés és a prezentációs feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével bárki eredményt érhet el. Ehelyett, akkor lesz sikeres a leendő vizsgázó ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti és villantja meg a vizsgán: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés, beszélgetés keretében, történetmesélés, szóbeli ügyintézés ismeretlen vagy ismerős személyekkel, továbbá érvelési és vitakészségek.