A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroProC1 üzleti-szaknyelvi vizsgafeladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 50 perc

1. feladat – Bekezdés címek
A vizsgázó kap egy 6 bekezdésből álló szöveget, és 8 bekezdéscímet (+1-1 példát mindkettőre). Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Hosszú szöveg
A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 (összesen 8) kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.

3. feladat – Feleletválasztás
A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdéssel.


Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Írásbeli interakció
Irányított ügyintéző email írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat érvelő szöveg írása kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk vagy online komment.

EuroPro üzleti-szaknyelvi C1

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk és jelentés (report).


Közvetítés 30 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat – Angolról/németről magyarra
Egy angol/német szöveg vagy ügyintéző email fordítása magyarra.

2. feladat – Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű ügyintéző email vagy szöveg fordítása angolra/németre.

3. feladat – Párbeszéd
A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információközvetítés sikerességét mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 40 perc

1. feladat – Rövid szövegek
A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet (összesen 8-at) hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.

2. feladat – Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell 3-3 információs elem megadásával.

3. feladat – Rádió program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet egy rádió műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

EuroPro üzleti-szaknyelvi C1

3. feladat - Értekezlet részlet 
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség - 20 perc

1. feladat – Beszélgetés
A bemelegítő beszélgetés során a vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat – Prezentáció, összefüggő beszéd és vita
A 10 perces felkészülés részeként minden vizsgázó kap 2 témát egy kártyán, amelyből egyet választ. A készülés fő célja jegyzetek készítése, melyeket a vizsgázó 2 perces összefüggő prezentációja során használhat is. Míg egyikük prezentál, a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén kérdésekkel vagy megjegyzésekkel egy azonnali 2 perces vitát kezdeményez. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

  
Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Euroexam C1

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a prezentáció feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével eredményt érhet el egy vizsgázó. Ehelyett, akkor lesz sikeres ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés keretében, előadói készségek, továbbá érvelési és vitakészségek.

EuroProC1

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A nyelvvizsga összefoglaló táblázata felsőfokon

Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (percben)

Pontszám

Közvetítés (választható)

3

kb. 45'

25

Olvasott szöveg értése

3

50'

25

Íráskészség

2

60'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 40'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

kb. 3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)