A Magyar Tudomány Ünnepe
Időpont:
2014. november 19-e, szerda, 14.00‒16.00
Helyszín:
TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Nyíregyháza, Országzászló tér 8.

 

Program:
14.00 órától Büdszentiné Szép Enikő igazgató asszony köszöntője
 
Előadások: 
Hajnal Béla, a  közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár:
Demográfiai problémáink megoldási lehetőségei
Történeti áttekintés. A demográfiai átmenet szakaszai.  A szuper alacsony termékenység okai és következményei.
Házasság, élettársi kapcsolat, látogatópartner-kapcsolat. A cigányok demográfiai specifikumai. A nyugdíjak jövőbeni stabilitása. Megoldási lehetőségek nemzetközi kitekintésben. Nemzetközi vándorlás. Néhány megyei sajátosság
 
Székely Gábor professor emeritus:
Milyenek az angyalok? 
Vetítettképes előadásában az előadó azt vizsgálja meg, milyen jellemvonások, tulajdonságok állapíthatók meg az angyalokról, az ördögökről, a Mennyországról, a Pokolról a magyar, az angol, a német és az orosz nyelvi világkép alapján . A bemutatott példák az úgynevezett lexikális fokozáshoz kapcsolódnak A bevezető részben az előadó gyakorlati példákkal illusztrálva összefoglalja a nyelvi világképpel és a lexikális fokozással kapcsolatos ismereteket. Végül választ keres arra a kérdésre, hogy mennyiben „reális", a „valóságnak megfelelő" a nyelvi világkép, és mennyire hasonló vagy egymástól eltérő a különböző nyelvek által közvetített világkép. A megközelítési mód az előadó szándékai szerint könnyed és szórakoztató, de szigorúan tudományos.
Ajánlható tanároknak, diákoknak és mindazoknak, akik a négy említett nyelv valamelyikét tanulták, tanulják, illetve beszélik, és érdeklődnek nyelvészeti, művészeti kérdések iránt. 
 
16.00 Zárszó