A TIT Jurányi Lajos Egyesülete az elmúlt években számos tudományos előadást valósított meg a Magyar kultúra napja, a Kutatók éjszakája, A magyar tudomány ünnepe alkalmából. A pandémia az egész világot kizökkentette a megszokott menetéből, így a hagyományos típusú tudományos ismeretterjesztést is. Egyesületünk célja, hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban a tudomány, a kultúra változatos témaköreiben a régi előadások új köntösben, immáron az online tér világában eljussanak mindenkihez. A TIT-ONLINE előadás-sorozatunk 2021-ben indul útjára azzal a reménnyel, hogy tudományos előadásaink ezen új formában még messzebb jutnak a földrajzi határokat is átlépve.

 

Anyanyelvi előadás-sorozat

Előadó: Dr. habil. Minya Károly (a TIT Jurányi Lajos Egyesület alelnöke, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese,  a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet intézetigazgatója)

Anyanyelvünk változásában és változataiban él. Az alábbi előadások mindennapi kommunikációs eszközünk egy-egy színét és sok-sok érdekességét mutatják be.

 

Előadások

Helyesírási kétségek és vétségek
Az előadás bemutatja a leginkább gondot okozó helyesírási szabályokat, a j és az ly betűket tartalmazó szavakat, az egybe- és különírás tipikus eseteit, valamint a szóelemző írásmód szerinti kifejezéseket. Szól a legújabb szabályzat, a 12. kiadás változásairól, és végül egy totót oldhatnak meg az érdeklődők.


Élménynyelvtanóra
A játékos nyelvtanórán megismerhetik az érdeklődők a legújabb palindromokat (oda-vissza olvasható mondatokat), az édi nyelv jellemzőit, nyelvi játékokat, Petőfi-versek átiratát eszperente nyelvre, valamint hivatalos stílusban. Ezután megmosolyogtató és helyenként helyesírási hibákat tartalmazó feliratokat mutat be az előadás.

 

Nyelvhelyességi kétségek és vétségek

A képzavart, a stílustörést, a szóláskeveredést , a hasonló hangzású szavak összekeverését és a szószaporítás különböző eseteit mutatja be az előadás, amely példaanyagát tekintve rendhagyó: a diákok dolgozatainak azon mondataiból válogat, amelyeknek a megfogalmazása  sikertelen, esetenként ebből fakadóan humoros.

 

A keresztnévadás

Az előadásból kiderül, hogy hol tájékozódhatunk a több mint 4000 keresztnévről, melyek a leggyakoribbak az utóbbi időben, mely keresztneveket nem engedélyezték, mire célszerű figyelni a keresztnévadáskor, és kiderül az is, hogy mi az a ragadványnév.

 

Ki beszél helyesen? Internetes támogatás a nyelvhasználatban

Az előadás bemutatja az új szavakat, valamint a nyelvművelő babonákat. Ezenkívül szól a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodáról, amelynek ingyenes nyelvi gyorszolgálata bárkinek válaszol a helyesírással vagy a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdésére.

 

Diáksóderparti

Durva és ötletes, színes és játékos – ez mind a diáknyelvre jellemző. Az előadás bemutatja a legérdekesebb diáknyelvi kifejezéseket, a tantárgyelnevezéseket és az elégtelen szinonimáit; a legújabb angol eredetű diákszavakat, a Wellhello együttes új kifejezéseit, és azokat az emotikonokat, amelyek más értelműek lettek, mint aminek szánták őket.

 

Magyar nyelvjárások

Ha valaki kíváncsi arra, hogy mit jelent a bodabácsi, bödekati, fűzkacsa és gatyelinkabogár, feltétlen nézze meg ezt a rendhagyó nyelvtanórát! Hallhat arról, hogy melyek a legnagyobb nyelvjárásaink, miként csoportosíthatjuk a nyelvjárási szavakat, és mit jelent a szóföldrajz. Az előadást nyelvjárási hangbejátszások színesítik.

 

Rovaniemi, a finn Mikulás hazája

Diaképek segítségével bárki megnézheti, hogy hol lakik a finn Mikulás, bepillanthat a  házába, gyönyörködhet a környező festői téli tájban, és ellátogathat a Mikulás-parkba, ami valójában egy barlang.

 

Kölcsey Ferenc Himnuszának nyelvi elemzése

Az előadás segítségével az elfeledett szavak nyomába eredünk, értelmezzük azokat a kifejezéseket, amelyek már napjainkban nem használatosak, alig tudjuk a jelentését. Így például szó lesz arról, hogy mit jelent a plántálád szó, miért bús Mátyás serege, ha győzedelmeskedett, és milyen szóalakkal fejeztük ki az elbeszélő múlt idő jelét.

 

„Az előadás anyagáról további kép és hangfelvétel nem készíthető.”