Kedvezményezett neve: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete
Projekt címe: „ Generációk a tudományos ismeretterjesztésért” – önkéntes program a TIT-ben
A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017.06.01
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00151
 

Projekt tényleges megvalósításának kezdő és befejezési dátuma: 2017.06.01-2021.05.31

Projekt összköltsége: 24 999 552 Ft

Projekt elszámolható összköltsége (támogatás összege): 18 674 112 Ft

 
A projekt tartalmának bemutatása:
A TIT Jurányi Lajos Egyesülete Nyíregyháza város egyik legrégebbi civil szervezeteként nagy múlttal rendelkezik a tudományos ismeretterjesztés, önképzés, tehetséggondozás és felnőttképzés területén.
A szervezet 2011 óta 2085 sorszámon regisztrált önkéntes fogadó szervezetként működik a szakpolitikai célokhoz igazodva. Együttműködési megállapodások keretében fogadunk középiskolásokat közösségi szolgálatra. Tapasztalataink alapján fontos elkötelezettségük növelése, így a középiskolás évek után fiatal felnőttként is velünk maradnak. Az idősebb korosztály bevonásával, aktivitásukkal tudásukkal is hatást gyakorolunk a fiatalokra. Mozgósításukat tagjainkon kívül civil szervezeteken keresztül teremtjük meg. A felnőttképzési, tanácsadási munkánk során elsősorban munkanélküliekkel vagyunk kapcsolatban, közülük a pályakezdő fiatalok körében probléma a munkatapasztalat megszerzése, a közösséghez tartozás hiánya. Jelen pályázati projektben ezt is fókusznak jelöltük. Tapasztalatunk szerint a TIT tevékenysége közelebb hozza tudományt a fiatalokhoz, eszköz, mely segíti őket a mindennap életben, növeli aktivitásukat, ezzel erősíti a társadalmi szerepvállalásukat.
 
Cél:
A tudományos ismeretterjesztés eszközeivel a generációk közötti együttműködés elősegítése, a fiatalok és a fiatal felnőttek társadalmi szerepvállalásának ösztönzése, erősítése. Konkrét cél:
- TIT önkéntesek számának, ezen belül az ifjúsági, fiatal felnőtt és nyugdíjas korosztály részvételének növelése
- Önkéntes közösség építése, akik hosszabb távon bekapcsolódnak az egyesület munkájába és társadalmi aktivitásukat növelik
- Hátrányos helyzetű és munkanélküli fiatalok számára munkatapasztalat nyújtása az önkéntesség eszközével
 
Célcsoport:
- Középiskolás fiatalok, akik érdeklődnek a tudományok, az önkéntesség iránt. Külön figyelmet kívánunk fordítani a hátrányos helyzetű fiatalokra.
- Felnőttek, elsősorban pályakezdő fiatalok, akik a program által egyrészt munkatapasztalatra tehetnek szert, másrészt elkötelezetté válhatnak az önkéntesség, a karitatív munka iránt.
- Aktív, a tudomány, a társadalom, a közösség iránt érdeklődő nyugdíjasok
 
Tevékenység:
- Szakmai és projektmenedzsment stáb felállítása, beszerzések elindítása, ütemterv készítése
- Toborzás, bevonás - folyamatosan A célcsoportokat az együttműködő partnereinken és saját tevékenységeinken keresztül kívánjuk elérni.
- Önkéntes közösség segítése, mentorálása, kapcsolattartás, tapasztalatcsere a TIT-ben - Az „Önkéntesség TITkai” c. közösségi aktivitást erősítő motivációs és tájékoztató foglalkozások folytatása az iskolákban, és a civil partner szervezeteinknél
- Önkéntesek bevonása a TIT programjaiba (ismeretterjesztő előadások, előadás sorozatok, tehetségkutató versenyek stb)
- Közösség építő események szervezése az önkéntesek számára az önkéntes koordinátorok szervezésében, mentorálásával (megbeszélések, tájékoztatók, közös programok)
- Kulturális rendezvény szervező képzés az önkéntesek számára.
- Tájékoztatás nyilvánosság keretében a program kommunikációjának megteremtése a cél különböző eszközökkel
 

 

A PROJEKT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A TIT Jurányi Lajos Egyesülete 2017.06.01-ével kezdte meg a projekt megvalósítását és a terveknek megfelelően 2021.05.31-én került sor az eredményes fizikai befejezésre.

A projektidőszak alatt folyamatosan arra törekedtünk, hogy a pénzügyi és szakmai teljesítés arányában a mérföldkövekhez igazodva teljesítsük az elvárt műszaki- és szakmai eredményeket.

Az egyesület az Irányító Hatóság által jóváhagyott és elfogadott beszámolói alapján összesen 113 db projekteseményt valósított meg, melyeken 5037 jelenléti ívvel megfelelően igazolt főt ért el.

Megvalósított főbb szakmai tevékenységek (A és B tevékenységcsoport):

A projekt megvalósításában 2 fő önkéntes – koordinátor, valamint egy projektmenedzser és egy pénzügyi vezető működött közre.

A szakmai stáb és az önkéntes-koordinátorok rendszeres projektmegbeszélései az előrehaladás és a szakmai megvalósítás követése érdekében.

 A munkatársak önképzés keretében a projekthez kapcsolódó szakmai fejlődésüket segítő tudás megszerzése céljából Önképző Kört hoztak létre.

Az önkénteseink, és a projektben közreműködő szakmai munkatársak számára megvalósítottuk a Kulturális rendezvényszervező képzést, melynek eredményes befejezését követően 18 fő OKJ-s szakképesítést igazoló bizonyítványt kapott. A képzésben való részvételhez, és a gyakorlati ismeretekhez a résztvevők a kulturális rendezvényeinken való önkéntes munkájukon szerzett tapasztalataikat tudták eredményesen beépíteni.

A célcsoport toborzása, tájékoztatása és bevonása folyamatosan zajlott: szórólapok, plakátok kerültek kihelyezésre a szervezet vonzáskörzetében, együttműködő partnerintézményeknél és a honlapon. Regisztráltunk az onkentes.gov.hu oldalon is.

Az Önkéntesség TITkai című előadások igény szerint kerülnek megszervezésre, ahol a résztvevők ismeretet kapnak az önkéntesség témájában, bemutatásra került jelen projektünk, és lehetőséget kaptak megismerni az egyesületnél végezhető önkéntes munka formáit.

A TIT, mint fogadószervezet felkészült az önkéntesek fogadására – kialakult az önkéntességet támogató dokumentációs és regisztrációs rendszerünk. Önkénteseink rendszeresen segítik kulturális és ismeretterjesztő munkánkat.

A projektidőszak alatt nagy figyelmet fordítottunk az iskolai közösségi szolgálatban történő közreműködésünkre, mely során több oktatási – nevelési intézménnyel is megállapodást kötöttünk.

Közösségépítő munkánk hatására 5 kisközösség vállalta a regisztrációt és közreműködnek a helyi közösségi összefogás erősítésében önálló kezdeményezéseik által A projekt keretében megszületett kisközösségeink:

  • TIT-FIT KLUB,
  • TIT Osztályközösség,
  • TIT Olvasó Klub,
  • TIT Fotóklub,
  • TIT Színházrajongók Baráti Köre.

Szakmai segítségnyújtást is kaptunk az ERIFA mentorától, valamint az elmúlt négy éves időszakban számos projekttalálkozón, műhelymunkában, valamint képzéséken vettek részt az önkéntes-koordinátoraink és önkénteseink. A képzéseken való eredményes részvételt követően munkatársaink tanúsítvány kaptak.

A kötelező adatszolgáltatás teljesítés érdekében az efop.unp.hu oldalon egyesületünk is regisztrált, és a szakmai tevékenységeinket folyamatosan rögzítettük.

A projekt szakmai megvalósítása során szem előtt tartottuk a tájékoztatás, nyilvánosság és a horizontális szempontoknak való megfelelést.   

A projekt eredményességét akadályozó tényező az elmúlt négy év alatt a pandémia volt. A tervezett nagyméretű szakmai rendezvényeink a felmerült veszélyhelyzet miatt 2020-2021 folyamán csak részlegesen valósultak meg, de ennek ellenére a programok, és események lebonyolításával sikerült eredményesen befejezni a projektünket.