Kedvezményezett neve: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete

Projekt címe: Tudásgyarapítás a TIT Tehetségponttal – Informális tanulási lehetőségek Szabolcsban

A szerződött támogatás összege: 25 552 593 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00041

Projekt tényleges megvalósításának kezdő és befejezési dátuma: 2018.01.01-2019.06.30

Projekt összköltsége: 25 552 593 Ft

Projekt elszámolható összköltsége (támogatás összege): 25 552 593 Ft

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A TIT Jurányi Lajos Egyesülete, mint tehetségpont, minősített felnőttképző intézmény, ismeretterjesztő civil szervezet, nyelvvizsgaközpont alapvetőtevékenységei között kiemelt szerepet kap az ifjúság képzése, a fiatal tehetségek gondozása és az informális, valamin a formális tudásgyarapítás.

Jelen projekt keretében megcélzott informális foglalkozások megvalósítása az egyesület profiljába és szakmai munkájába tökéletes illeszkedik, korábbi projektjeink és ezen a téren szerint szakmai tapasztalataink, a szervezet stabil személyi és tárgyi infrastruktúrája együttesen garantálják a tervezett fejlesztések eredményes megvalósítását.

12 db nevelési oktatási intézménnyel van együttműködési megállapodásunk a megvalósításra. 10 db alapfokú oktatási intézmény (általános iskola) és 2 db óvoda kerül bevonásra a projektbe. A megvalósítás időszaka összesen 18 hónap. A megvalósítás helyszínei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak. Szervezetünk székhelyén, vagyis Nyíregyházán 4 intézménnyel fogunk együtt dolgozni, míg a további 8 intézmény vidéken működik, így fejlesztendő járásban is megjelenünk, mint Nagyhalász, Magy, Tiszalök. Minden intézménynél felévente egy foglalkozás valósul meg, vagyis a másfél év alatt 36 foglalkozást fogunk lebonyolítani. Az előzetesen kalkulált bevont létszámadatok szerint mintegy 678 gyermeket és közvetlen környezetét, családját érjük el. A megye statisztikai adatai alapján várhatóan több mint a célcsoport 20%-a hátrányos helyzetű gyermek lesz.

A tervezett 18 db foglalkozások mintegy 8 féle foglalkozási formán belül valósul meg.

Tervezett foglalkozások:

1. Népköltészet hete c. iskolai verseny

2. Legyen a vers mindnekié! c. verseny

3. Édes anyanyelvünk c. verseny

4. Legyen a zene mindenkié! c. verseny

5. Idegen nyelv szavaló verseny

6. Mese, mese, mátka c. verseny

7. Furfanggal, logikával c. verseny

8. Szépen, helyesen magyarul c. verseny

9. Digitális kompetenciafejlesztés, kódolás programozás - tehetséggondozó-fejlesztő kiscsoport

10. Anyanyelvi kompetenciafejlesztő foglalkozások - felzárkóztató kiscsoport

11. Színjáték-bábjáték c. művészeti csoport

12. Személyiségfejlesztő zenés színjátszókör és dekorációs műhely c. művészeti csoport

13. Mesterségem címere c. témahét

14. Barátaim az állatok c. témahét

15. Önálló tanulási attitűdök kialakítása - tábor

16. Színház az egész világ - témahét

17. Amatőr újságíró műhely - műhelyfoglalkozás 

18. Diáktollal - diákszemmel - műhelyfoglalkozás