KÖZLEMÉNY
A TIT Jurányi Lajos Egyesülete – mint civil kedvezményezett – részére
2015. évi felajánlások alapján 2016. évben
63 506,- Ft
összeget utalt ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal